Mænd kan også blive deprimerede

Far- og partnerrollen har i vore dage ændret sig, og mange mænd oplever den store omstilling i livet som ganske svær.

2 min læst

Mænd kan også blive deprimerede
Foto: Preggers

Depression i forbindelse med graviditet er faktisk lige så almindelig hos mænd som hos kvinder. Nybagte fædre eller partnere kan få en fødselskrise, ligesom mødre kan. Forskning har vist, at mænd, som tidligere har været deprimerede eller er blevet mobbede som børn, kan være særligt sårbare. Det gælder også mænd, som har haft en dårlig relation til deres egne fædre. Cirka ti procent af kvinderne og mændene rammes af depressive reaktioner under graviditeten. Utroskab, misbrug og endog mishandling kan være et tegn på psykisk lidelse, der hænger sammen med graviditeten.

Men det kan også skyldes, at mange mænd, fædre og partnere i højere grad er involverede i graviditeten og fødslen, end før i tiden. De kan derfor opleve lige så stor uro forud for omstillingen og ansvaret, som den gravide kvinde ofte gør. Ligesom den kommende mor kan den kommende far eller partner føle et stort pres og opleve en følelse af afmagt. Moderen kan oftest forklare en depressiv adfærd med at graviditet og amning er trættende og anstrengende. Men som far eller partner oplever du måske, at det er sværere at finde legitime årsager til din tilstand. Og det kan være kompliceret at forklare andre.

En efterfødselskrise kan skyldes, at faderen engagerer sig og tilbringer megen tid sammen med det nyfødte barn. Den stærke, nære relation til det lille individ kan paradoksalt nok udløse stress, nedstemthed og nogle gang depression. Som far og partner har du lige så meget ret til hjælp og støtte. Tal med jeres jordemoder, hvis du oplever stærke, svære følelser, det er normalt, også selv om det er anstrengende.

Preggers

Skrevet af Preggers