Hvad er toxoplasma?

Oplysninger fra National Food Agency, Sweden

Toxoplasma er en encellet parasit-art, som findes hos mennesker og dyr i hele verden. Kød fra får og grise anses for at være de største smittekilder. Toxoplasma har katte som hovedvært og kan spredes gennem kontakt med kattes afføring.

2 min læst

Hvad er toxoplasma?
Foto: Preggers

Hvad er toxoplasma?

Toxoplasma gondii er en encellet parasit, et såkaldt protozo som har katten som hovedvært. Hos en inficeret kat findes parasitten i afføringen. Hos inficerede dyr og mennesker i øvrigt indkapsler parasitten sig i musklerne, hjernen og andre organer, hvor den kan leve i mange år - oftest uden at forårsage problemer for værtsdyret.

Hvor findes toxoplasma?

Mennesker kan smittes ved at spise utilstrækkelig behandlet kød, som indeholder toxoplasma. Fårekød anses for at være den største smittekilde for mennesker, men kød fra andre dyr kan også bære parasitten, for eksempel svinekød og vildt. Toxoplasma har gode overlevelsesmuligheder i naturen og kan forblive smitsom i op til et år uden for et værtsdyr. Derfor kan parasitten også spredes via levnedsmidler, som har været i kontakt med forurenet jord, som for eksempel grøntsager.

Symptomer

Toxoplasma giver som regel ingen eller meget milde symptomer, måske et par dages feber, hovedpine og muskelsmerter. Når infektionen har passeret, indtræder en ofte livslang immunitet.

Hos gravide, som ikke er immune over for toxoplasma, kan parasitten spredes til fostret og føre til abort, fosterskader eller en medfødt infektion. En medfødt toxoplasma-infektion slår sædvanligvis først igennem som en øjen- eller hjerneskade senere i livet.

Særlige risikogrupper

Personer med nedsat immunforsvar og gravide kvinder, som ikke er immune over for toxoplasma.

Sådan minimerer du risikoen for at blive syg

Toxoplasma gondii dør ved opvarmning til mindst 65 grader C eller indfrysning under minus 18 grader C i mindst tre døgn. Derimod er det usikkert om parasitten dør i forbindelse med gravning, tørring eller koldrøgning af kød.

Swedish Food Agency

Source: Swedish Food Agency