Hva er en Harmony NIPT-analyse?

I samarbeid med Life Genomics

Hva om fosteret har et kromosomavvik? Det er et ganske vanlig spørsmål hos blivende foreldre. Den gravide har da mulighet til å gjøre en Harmony NIPT-analyse, en ufarlig og treffsikker fosterdiagnostisk metode som kan vise hvor stor sannsynligheten er for kromosomavvik.

3 min lest

Hva er en Harmony NIPT-analyse?
Bilde: fostertest.se/nb

NIPT står for Non Invasive Prenatal Test, altså ikke-invasiv fostertest (i motsettning til fostervanns- eller morkakeprøve som er invasive fordi man stikker en nål inn i livmoren).

Ved hjelp av NIPT kan man oppdage om fosteret har kromosomavvik i form av trisomi 13, 18 eller 21.

Trisomier innebærer at det finnes tre istedet for to kopier av noen kromosomer i hver celle. Den trimsomien de fleste kjenner til, og som forekommer oftest, er trisomi 21 som leder til Downs syndrom. Mindre vanlige er trisomi 13 (Pataus syndrom) og 18 (Edwards syndrom) som begge forårsaker alvorlig utviklingsforstyrrelse og misdannelser.

– Det er enkelt å gjennomføre en Harmony NIPT-analyse, det som behøves er en blodprøve fra armen. Det kan man gjøre allerede i uke 10+0, forteller laboratoriesjef Eva Arkblad på Life Geonomics. Så tar det 7-9 arbeidsdager å få resultat.

600x450_LifeGenomics_1.jpg

Harmony NIPT sammenlignet med Ultralyd

Når man gjør ultralyd måler man ofte væskespalten i fosterets nakke (nakkeoppklaring). Alle foster har en væskespalte, men en tykkere spalte kan innebære høyere sannsynlighet for kromosomavvik.

Harmony NIPT derimot er en genetisk analyse som detekterer kromosomavvikene trisomi 13,18 og 21 med høyere treffsikkerhet enn ultralyd. Det er årsaken til at flere og flere tar i bruk NIPT.

Vil du vite mer om fosterdiagnostikk? Les gjerne her.

Pålitelighet

NIPT-analyse gir veldig sjelden feil resultat. I medisin er dette en av de beste screening testene som finnes. Og det er grunnen til at den tas i bruk mer og mer.
Om man får beskjed om at sannsynligheten for kromosomavvik er høy, altså at fosteret kan ha et kromosomavvik friskt anbefales å bekrefte svaret med morkake- eller fostervannsprøve. Det gir det endelige svaret.

Ved høy sannsynlighet for kromosomavvik

På samme måte som ved ultralyd så anbefaler man å gjøre en morkake- eller fostervannsprøve om du har fått et høy sannsynlighets svar.

Morkake og fostervannsprøve medfører en viss risiko for spontanabort. NIPT er den mest treffsikre screening for Trisomi 13,18 og 21 og minimerer unødige morkake- og fostervannsprøver.

600x450_LifeGenomics_2.jpg

Det er du som bestemmer

Det er alltid du som blivende mamma som bestemmer om du vil gjennomgå fosterdiagnostikk eller ikke. Prat gjerne med den du venter barn med, men iblant så går ikke det og det er alltid du som gravid kvinne som bestemmer.

– En del kvinner velger å beholde barnet når de får et avvikende resultat, andre velger å avbryte. Begge valg er ok, understreker Eva Arkblad, sykehusgenetiker, fra Life Genomics.

Vil man fortsette graviditeten kan man planlegge for fødsel på et egnet sykehus, ettersom enkelte av disse tilstandene for eksempel innebærer høyere risiko for hjertefeil.

Hvor kan jeg ta Harmony NIPT?

Å gjøre NIPT er helt frivillig, men det er ikke alltid det offentlige tilbyr det.
Ofte gjør man ultralyd i det offentlige og utvalgte kvinner får NIPT basert på indikasjon der alder er en av parametrene.

NIPT tilbys kun etter grundig informasjon og man må forsikre seg om at kvinnen har fått god tid til å tenke slik at hun kan gjøre et informert valg.

Fostertest.no kan du finne din nærmeste private klinikk som tilbyr NIPT.

Få-Harmony_no.png

Life Genomics

Skrevet av Life Genomics