Height: 35 cmWeight: 800 g

Rozwój dziecka

Mogę otwierać oczy!

Teraz rozwija się siatkówkowa część oka, co oznacza, że reaguję na światło i ciemność, nawet jeśli mój wzrok jest ograniczony. Oko nie jest w pełni rozwinięte podobnie jak jego kolor, uwidaczniający się w ostatnich etapach rozwoju. Może minąć do sześciu miesięcy po urodzeniu, dopóki będziesz w stanie określić, jaki kolor mają moje oczy.

Układ przedsionkowy, który pomaga mi w utrzymaniu równowagi i orientacji, rozwija się i mogę dostrzec, gdzie jest góra, a gdzie dół. Rozpoznaję też głosy moich rodziców i reaguję, gdy mówią.

Phone

Hundreds of related articles, podcasts & more waiting for you in the Preggers app.

Download Preggers today.

10k reviews
  • Ściągnij
  • Ściągnij
  • Ściągnij