Varför behöver mitt barn en barnförsäkring?

I samarbete med Moderna Försäkringar

Räcker inte försäkringen som skolan ger barnet? Nja, säger vi, barnet är visserligen försäkrat tiden det befinner sig på plats, men bara till viss del.

3 min read

Varför behöver mitt barn en barnförsäkring?
Foto: modernaforsakringar.se

Det är viktigt att veta att ditt barns försäkringsskydd som ges av skola, förskola eller fritids kan se lite olika ut beroende på vilken kommun ni bor i, så steg ett kan vara att ta reda på hur det ser ut där just ni bor.

Viktigt att komma ihåg om kommunens försäkring:

Det är fantastiskt att våra barn får ett försäkringsskydd från kommunen, men det är också viktigt att veta att den försäkringen enbart gäller olycksfall och bara under den tiden barnet vistas på plats under kommunens omsorg. Det är till exempel inte alltid försäkrat på väg till och från skolan eller under lov och helger. Det kan alltså vara ganska stor del av dygnet och året som försäkringen inte gäller alls.

Vad menas med olycksfallsförsäkring?

Skolans försäkring är som sagt en olycksfallsförsäkring, det vill säga den ger skydd om ditt barn ramlar och slår sig under den tid försäkringen gäller för din kommun. Men blir ditt barn sjuk eller råkar ut för något på andra tider så står det helt utan försäkring.

Vanligare med bestående problem av sjukdom än av olycksfall

Vår statistik visar oss att det är fler barn som får bestående men (en försäkringsterm som betyder att man har fortsatta problem över lång tid) på grund av sjukdom än olycksfall. Därför behövs en barnförsäkring som täcker både sjukdom och olycksfall, dygnet runt, året runt.

Psst! Med vår Barnförsäkring Large får du det skyddet, ända tills ditt barn fyllt 30 år. Det är faktiskt hela 5 år än alla andra försäkringsbolag erbjuder.

Några andra riktigt bra saker med vår Barnförsäkring Large:

  • En av marknadens högsta ersättning om ditt barn får en allvarlig diagnos så som cancer, barnreumatism eller behöver genomgå en hjärtoperation.
  • En av marknadens högsta ersättning om ditt barn får en bestående skada (det vi i villkoren kallar för medicinsk invaliditet).
  • Dubbel ersättning om ditt barn inte kommer ut i arbetslivet som vuxen till följd av skada eller sjukdom. (Det vi i villkoren kallar för ekonomisk invaliditet.)

Kom ihåg!

  • Att du får 500 kr i rabatt under hela första året du tecknar din barnförsäkring.
  • Och att du alltid får en samlingsrabatt på upp till 20% om du tecknar fler försäkringar hos Moderna Försäkringar!

null

Moderna Försäkringar

Granskad av Moderna Försäkringar