Hälsokontroller under graviditet

Det kan vara litet, men kännas enormt. Men berätta för barnmorskan hur du mår – hon kan säkerligen både hjälpa och ge dig ovärderliga tips.

Therese Sok

4 min read

Verifierad av Therese Sok

Legitimerad barnmorska

Hälsokontroller under graviditet
Foto: Preggers

Och för att hon ska kunna hjälpa dig behöver hon veta lite om dig så tveka inte att berätta. Allmänt om hur du mår, om du varit gravid tidigare, om du oroar dig för något, hur du upplevde besked om din graviditet och om det finns några ärftliga sjukdomar i era respektive släkter. Så, vad händer under besöket hos barnmorskan?

Första gången du är hos barnmorskan läggs en grund och planering för din graviditet. Utifrån din hälsa, din och din närmsta familjs sjukdomshistoria och sedan beslutas vilka vårdinsatser som behövs under din graviditet. Att vara gravid är i grunden något friskt och normalt så de allra flesta följer mödrahälsovårdens så kallade basprogram.

Blodprover tas för att se vilken blodgrupp du tillhör (A, AB, B eller 0) och om du är Rh-positiv eller negativ. Skulle det vara så att du är Rh-negativ och ditt barn är Rh-positivt så behöver du en spruta med Anti-D humant immunglobulin inom 72 timmar efter förlossningen för att inte din kropp ska börja producera antikroppar mot Rh-positivt blod, vilket skulle kunna ställa till problem vid en eventuell senare graviditet. Nu kollar man även ditt järnförråd, om du är immun mot röda hund, om du har gulsot, syfilis eller HIV. Ett stick i fingret görs även för att kolla de röda blodkropparna Hb - och sockervärde. Om Hb ligger på en normal nivå så har du oftast ett ok järnförråd, de flesta kvinnor brukar trots allt behöva fylla på järnförrådet från ca v.20. Din barnmorska kommer berätta för dig om och när du behöver börja med järntabletter.

Ett urinprov tas för att ha ett utgångsvärde och undersöker om det finns protein eller bakterier i urinen. Senare i graviditeten tas ny urinsticka om du har ett förhöjt blodtryck, detta för att kontrollera om du har protein i urinen Om det är ett högt värde, samtidigt som du har förhöjt blodtryck kan det vara ett tecken på havandeskapsförgiftning. I så fall kommer barnmorskan göra en vårdplan för dig. Vid varje besök kontrolleras också ditt blodtryck, i början kan det sjunka lite, i mitten brukar det ligga som lägst och återgår sakta till det normala i slutet på graviditeten.

KUB, NIPT eller ingenting? Hur funkar det här med fosterdiagnostik?

Vill du göra en nackuppklarning, ett så kallat KUB-test, (kombinerad ultraljuds- och biokemisk undersökning), är det viktigt att säga det så snart som möjligt. Blodprovet som mäter halterna av två proteiner tas någon gång i v.10-13+6 men gärna så nära vecka 10 som möjligt. Ultraljudsundersökningen där man mäter bredden av en vätskefylld spalt i nacken på fostret (nackuppklarningsmätning) utförs i v.11-13+6. I vissa kommuner erbjuds detta kostnadsfritt till alla, i andra normalt endast till kvinnor över 35 år.

Med KUB-test beräknas sannolikhet för att tre olika kromosomavvikelser. Trisomi 21 (Downs syndrom) och de mer sällsynta och allvarligare formerna av kromosomavvikelser trisomi 18 och 13. Provet ger ingen diagnos utan värderar graden av sannolikhet för kromosomavvikelse. Om det visar sig att det finns en hög sannolikhet för att fostret har en kromosomavvikelse erbjuds en utvidgad undersökning med fostervattenprov, moderkaksprov eller vissa delar av landet ett blodprov NIPT.

Man kan även välja att göra ett så kallat NIPT (Non-Invasive Prenatal test). NIPT är en ny form av fosterdiagnostik och den erbjuds i vissa landsting och regioner, samt på en del privata kliniker. NIPT kan göras från graviditetsvecka 10 men oftast erbjuds NIPT från vecka 12 eller 13. Alla landsting och regioner erbjuder dock inte testet. Och där det finns erbjuds det endast till vissa grupper, exempelvis gravida som fått hög sannolikhet för kromosomavvikelse på KUB-testet. NIPT är då kostnadsfritt. Men en del privata mottagningar erbjuder NIPT mot en kostnad, och då för alla kvinnor. Priset ligger runt 5500 kr och uppåt.

NIPT utförs enkelt via ett blodprov på den som är gravid. En del av fostrets DNA överförs i mammans blodomlopp under graviditeten. Det är i denna foster-DNA man kan finna kromosomavvikelser. Testet ger besked om eventuella kromosomförändringar (trisomi 13, 18 och 21 samt könskromosomer) hos ditt ofödda barn. Resultatet, som du ofta får via inlogg med mobilt bankID alternativt per post, har en stor säkerhet på mer än 99%. NIPT ger ingen ökad risk för missfall.

Om din graviditet fortlöper utan några komplikationer görs ett rutinmässigt ultraljud i vecka 18-20, detta gäller i hela Sverige och för alla kvinnor.

Det är alltid du som bestämmer om och vilken typ av fosterdiagnostik du önskar göra. Ställ dig frågan vad du ska göra med svaret på fosterdiagnostiken så hittar du oftast rätt. Känns det svårt att ta beslut så be om hjälp att resonera med din barnmorska.

Therese Sok

Verifierad av Therese Sok

Legitimerad barnmorska