Vad är ett NIPT-test?

I samarbete med Life Genomics

Tänk om fostret har en kromosomavvikelse? Det är en ganska vanlig undran hos blivande föräldrar. Den gravida har då möjlighet att göra ett NIPT-test, en ofarlig och träffsäker fosterdiagnostik som kan visa hur stor sannolikheten är.

5 min read

Vad är ett NIPT-test?Foto: lifegenomics.se

NIPT står för Non Invasive Prenatal Test, alltså icke-invasivt fostertest (i motsats till fostervattens- eller moderkaksprov som är invasiva, i.o.m att man sticker en nål in i livmodern).

Med hjälp av det kan man upptäcka om fostret har någon av kromosomavvikelserna trisomi 13, 18 eller 21. Trisomier innebär att det finns tre istället för två kopior av vissa kromosomer i varje cell. Den som de flesta brukar känna till, och som är mest förekommande, är trisomi 21 som leder till Downs syndrom. Mindre vanliga är trisomierna 13 (Pataus syndrom) och 18 (Edwards syndrom) som båda orsakar mycket (grav) utvecklingsstörning och (svåra) missbildningar.

NIPT-testet kan även visa om det finns någon avvikelse i antalet könskromosomer hos fostret.

-Det är enkelt att genomföra ett NIPT-test, allt som behövs är ett blodprov som oftast tas i armvecket. Det kan man göra redan i vecka 10+0, berättar laboratoriechefen Eva Arkblad på Life Genomics. Sen tar det en till två veckor innan man får provresultatet.

600x450_LifeGenomics_1.jpg

NIPT jämfört med KUB

Gravida har länge kunnat göra ett så kallat KUB-test om de vill. Den riskfaktor som väger tyngst är den blivande mammans ålder så vanligen är det kvinnor över 35 år som erbjuds provet.

KUB är en förkortning för kombinerat ultraljud och biokemiskt test, alltså blodprov. Provet, som tas först, analyserar halten av särskilda graviditetshormoner medan ultraljudet mäter bredden på vätskespalten i fostrets nacke (nackuppklarning). Alla foster har sådan vätska, men ett tjockare skikt kan innebära att sannolikheten för en kromosomavvikelse är större.

NIPT är helt ofarligt och består alltså av enbart ett blodprov. Jämfört med KUB-testet ger det provet ett mer tillförlitligt resultat tack vare att det analyserar små delar av fostrets kromosomer i den blivande mammans blod istället för kvinnans nivå av graviditetshormoner, så som KUB-testet gör.

Vill du veta mer om fosterdiagnostik? Läs gärna här.

Tillförlitlighet

Att NIPT-testet ger ett felaktigt resultat är mycket ovanligt.

Men det är viktigt att blivande föräldrar är medvetna om att ifall ett prov visar att sannolikheten är låg för att fostret kanske har en kromosomavvikelse, så betyder det inte att den är noll, men att den är minimal. Det är endast ca 1 av 10 000 test som visar fel.

Om man tvärtom får beskedet att sannolikheten för kromosomavvikelser är hög så kan det ändå vara ett falsklarm. Alltså, att fostret trots allt inte har en kromosomavvikelse utan är helt friskt. Men NIPT-testet är mycket träffsäkert så det är bara i 1 av 1 000 fall som det har fel.

De gravida som får svaret att det finns en förhöjd sannolikhet för att fostret kanske har en kromosomavvikelse rekommenderas att följa upp resultatet med ett fostervattens- eller moderkaksprov. Det ger ett slutgiltigt svar.

Vid risk för en kromosomavvikelse

Skulle NIPT-testet visa på att det finns en hög sannolikhet för kromosomrubbningar, då står de blivande föräldrarna inför valet om och hur de vill gå vidare.

För att helt säkerställa resultatet så måste det, liksom vid KUB, bekräftas med invasiv provtagning, dvs antingen ett fostervattensprov eller ett moderkaksprov. Med båda de testen följer en ökad risk för missfall.

Vid fostervattensprovet sticker läkaren in en nål i livmodern (via magen) och suger ut lite vatten som innehåller celler och annan genetisk information om fostret. Även vid moderkaksprovet sticks en nål in i magen men här är det vävnad från moderkakan som sugs ut.

600x450_LifeGenomics_2.jpg

Det är du som bestämmer

Det är alltid du som är blivande mamma som avgör om du vill genomgå fosterdiagnostik eller inte. Det kan vara bra att prata med den som du väntar barn med och fatta ett gemensamt beslut men ibland går inte det och då bestämmer du som är gravid.

– En del kvinnor väljer att behålla barnet när de får ett avvikande resultat och andra väljer att avbryta graviditeten. Båda valen är okej, understryker Eva Arkblad från Life Geonomics.

Vill man ha kvar barnet är det väsentligt att mentalt förbereda sig för att ta emot det och då även planera för en förlossning på ett specialistsjukhus eftersom vissa bebisar kan ha ett hjärtfel. Och den som väntar ett barn med Downs syndrom kan kontakta Svenska Downföreningen som ger stöd och information.

Var finns NIPT-testen?

Att göra ett NIPT-test är helt frivilligt men det är inte alltid som den offentliga vården tillhandahåller det. Om möjligheten finns beror på i vilket landsting du bor. I Blekinge tillfrågas samtliga kvinnor över 32 år om de vill ta provet medan de flesta andra landsting enbart erbjuder det om ett KUB-test först visat att fostret riskerar att ha någon form av kromosomförändring.

De kvinnor som inte erbjuds NIPT i offentlig vård kan vända sig till privat sjukvård.

Kontakta gärna din barnmorska för att få veta mer.

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologis (SFOG) riktlinjer för fosterdiagnostik med NIPT:

1. Vårdgivare som erbjuder fosterdiagnostik ansvarar för att personalen har utbildning och kompetens samt kan förmedla undersökningsresultatet på ett icke-styrande och professionellt sätt.

2. NIPT bör enbart erbjudas efter noggrann information och då man kan försäkra sig om att kvinnan har fått betänketid för att kunna göra ett informativt val.

fostertest.se kan du hitta din närmsta privata mottagning som erbjuder NIPT.

Life Genomics

Skriven av Life Genomics

Telefon

Hundratals relaterade artiklar, podcaster och mer väntar på dig i Preggers-appen.

Ladda ner Preggers idag.

10k recensioner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner