Vad är fosterdiagnostik?

Fosterdiagnostik innefattar olika undersökningar som kan göras under graviditeten för att upptäcka avvikelser eller sannolikhet för avvikelser hos fostret.

Jenny Jansson

3 min read

Granskats av Jenny Jansson

Legitimerad barnmorska

Vad är fosterdiagnostik?Foto: Preggers

Alla blivande föräldrar erbjuds information om fosterdiagnostik vid inskrivningsbesöket hos barnmorskan. Att göra fosterdiagnostik är frivilligt. Det är du som är gravid som bestämmer om och vilken typ av fosterdiagnostik du önskar göra. Ställ dig frågan vad du ska göra med svaret på fosterdiagnostiken så hittar du oftast rätt. Känns det svårt att ta beslut så be om hjälp att resonera med din barnmorska.

KUB

KUB står för Kombinerat Ultraljud och Biokemi (blodprov) och görs vanligtvis mellan graviditetsvecka 9+0 till 13+6. KUB består av två delar och kan beräkna sannolikheten för Downs syndrom (trisomi 21) eller två andra, mer ovanliga och allvarliga kromosomavvikelser (trisomi 18 och 13).

Blodprovet som mäter halterna av två proteiner kan tas på den gravida i gravidvecka 9+0. Ultraljudsundersökningen där man mäter bredden av en vätskefylld spalt i nacken på fostret (nackuppklarningsmätning) och en anatomikontroll utförs i v.11-13+6. I vissa kommuner erbjuds detta kostnadsfritt till alla, och i andra endast till kvinnor över 35 år (sannolikheten att få ett barn med Down syndrom ökar med kvinnans ålder).

Provet ger ingen diagnos utan värderar graden av sannolikhet för kromosomavvikelse. Om det visar sig att det finns en hög sannolikhet för att fostret har en kromosomavvikelse erbjuds en utvidgad undersökning med fostervattenprov, moderkaksprov eller i vissa delar av landet ett NIPT.

NIPT

NIPT står för Non-Invasive Prenatal test och är en ny form av fosterdiagnostik som kan göras från graviditetsvecka 10 men erbjuds ofta i vecka 12. Alla landsting och regioner erbjuder dock inte testet. Och där det finns erbjuds det endast till vissa grupper, exempelvis gravida som fått hög sannolikhet för kromosomavvikelse på KUB-testet. NIPT är då kostnadsfritt. Men en del privata mottagningar erbjuder NIPT mot en kostnad, och då för alla kvinnor.

NIPT utförs enkelt via ett blodprov på den som är gravid. En del av fostrets DNA överförs i mammans blodomlopp under graviditeten. Det är i denna foster-DNA man kan finna kromosomavvikelser. Testet ger besked om eventuella kromosomförändringar (trisomi 13, 18 och 21 samt könskromosomer) hos ditt ofödda barn. Resultatet, som du ofta får via inlogg med mobilt bankID alternativt per post, har en stor säkerhet på mer än 99%. NIPT ger ingen ökad risk för missfall.

Fostervattenprov

Vid en ökad sannolikhet för att fostret har en kromosomavvikelse kan du göra ett så kallat fostervattenprov. Vid provtagningen för läkaren in en tunn nål i livmodern och suger upp lite fostervatten, som sedan analyseras. Ett fostervattenprov kan tidigast göras i graviditetsvecka 15 och kan ge en något ökad risk för missfall (mindre än 0,5%).

Moderkaksprov

Går till på samma sätt som fostervattenprov men istället tas vävnad från moderkakan för analys. Ett moderkaksprov kan göras redan från gravidvecka 11 och det finns en något ökad risk för missfall (mindre än 0,5%).

Resultatet av ett fostervattenprov eller moderkaksprov är mycket tillförlitliga och det tar cirka 7 arbetsdagar innan provsvar.

RUL

Om din graviditet fortlöper utan några komplikationer görs ett rutinmässigt ultraljud eller rutinultraljud som det också kallas, i gravidvecka 18-20. Detta erbjuds i hela Sverige och för alla gravida.

På undersökningen kontrolleras hur länge graviditeten har pågått och hur den utvecklas, om det finns avvikelser, fostervattnets mängd, moderkakans läge, antal foster och hjärtslag. Av olika anledningar kan det ibland behöva göras flera ultraljudsundersökningar.

Jenny Jansson

Granskats av Jenny Jansson

Legitimerad barnmorska

Telefon

Hundratals relaterade artiklar, podcaster och mer väntar på dig i Preggers-appen.

Ladda ner Preggers idag.

10k recensioner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner