Håll koll på fisken

Fisk är generellt hälsosam mat som vi bör äta mera av. När du är gravid är det bra att äta fisk 2-3 gånger i veckan. Men det gäller inte alla fiskar. Här får du koll på vilka fiskarter som är bra för dig och barnet, och vilka du bör undvika.

2 min read

Håll koll på fisken
Foto: Preggers

Fisk kan innehålla högre eller lägre halter av kvicksilver och miljögifter, som dioxin och PCB, som är mycket hälsofarliga. Dessa fiskar innehåller höga halter av dioxin och PCB, du bör därför inte äta dem oftare än högst 2-3 gånger per år och kanske undvika dem helt när du är gravid.

  • Vildfångad lax och öring från Östersjön, Bottenviken, Vänern och Vättern
  • Lax som är fångad i älvarna
  • Vildfångad sik från Vänern och Vättern
  • Vildfångad röding från Vättern
  • Strömming och sill från Östersjön och Bottenviken

Observera att strömming och sill är samma fiskart. Söder om Kalmar kallas den sill, norr om Kalmar kallas den strömming. Inlagd sill som säljs i butik är från norra Ishavet eller Västkusten och innehåller lägre halter av dessa miljögifter.

Kvicksilver

Det finns även fisk som kan innehålla höga halter av kvicksilver. När du är gravid eller ammar bör du inte heller äta dessa sorter oftare än 2-3 gånger per år:

  • Abborre
  • Gädda
  • Gös
  • Lake
  • Stora rovfiskar som tonfisk, svärdfisk, stor hälleflundra, havskatt och marulk

Lax och sill som säljs i affären

Lax som säljs i livsmedelsbutiker är oftast odlad eller vildfångad i andra hav, som norra Ishavet eller på Västkusten. Odlade laxfiskar innehåller förhållandevis låga halter av miljögifter, även om de odlats i Östersjön, Bottenviken, Vänern eller Vättern. Sill som säljs i matbutiker kommer oftast inte från Östersjön. Fisk som innehåller lägre halter av miljögifter kan du äta oftare. För att vara helt säker, läs på förpackningen, eller fråga i äffären eller på restaurangen, varifrån sillen eller laxen kommer.

Livsmedelsverket.se

Granskad av Livsmedelsverket.se