Height: 35 cmWeight: 800 g

Barnets utveckling

Nu kan jag öppna mina ögon!

Näthinnan har utvecklats och gör att jag kan reagera på ljus och mörker och jag kan även börja se, dock är sikten ganska begränsad. Ögat är inte helt färdigutvecklat och ögonfärgen är det som blir färdigt sist. Det kan ta upp till sex månader efter födseln tills ni helt säkert kan säga vilken färg mina ögon har.

Mina balansorgan har utvecklats och jag uppfattar vad som är upp och ner. Jag kan också känna igen rösterna från mina föräldrar och jag reagerar när de pratar.