Allt du behöver veta om gulsot hos nyfödda

En vanlig åkomma hos spädbarn är gulsot, vilket kan orsaka bekymmer och frågor hos dig som förälder. Genom att förstå varför gulsot uppstår, vara uppmärksam på symtom och känna till tillgängliga behandlingsalternativ kan du öka din trygghet och kunskap kring ämnet.

Jenny Jansson

Lästid: 2 m

Verifierad av Jenny Jansson

Legitimerad barnmorska

Allt du behöver veta om gulsot hos nyföddaFoto: Preggers

Orsaker till gulsot hos nyfödda

Gulsot hos nyfödda uppstår när bilirubin, ett ämne som bildas vid nedbrytningen av röda blodkroppar, ansamlas i kroppen. Detta kan bero på flera faktorer, inklusive att det nyfödda barnets lever ännu inte är fullt utvecklad för att hantera bilirubin effektivt. Andra möjliga orsaker inkluderar blodgruppskillnader mellan mamma och barn, för tidig födsel eller via amning.

Symtom att vara uppmärksam på

En av de mest synliga symtomen på gulsot är en gulaktig missfärgning av huden och i ögonvitan hos det nyfödda barnet. Det är viktigt att notera att lindrig gulsot är vanligt och försvinner oftast av sig självt. Vid mer uttalad gulsot eller om symtomen inte förbättras kan det vara nödvändigt att söka medicinsk hjälp.

Behandlingsalternativ för gulsot hos nyfödda

I milda fall av gulsot krävs ingen specifik behandling. Vid vanlig gulsot används fototerapi, där barnet placeras under speciella ljuslampor för att hjälpa till att minska bilirubinnivåerna. Graden av gulsot mäts på alla nyfödda innan de skrivs ut från sjukhusen, med hjälp av en speciell mätare som appliceras på huden. Om mätaren visar höga värden aktiveras en varningssignal, vilket leder till att ett blodprov tas för att ytterligare utvärdera bilirubinnivåerna. I sällsynta fall kan blodtransfusion vara nödvändig vid svår gulsot, men det är väldigt ovanligt.

Jenny Jansson

Verifierad av Jenny Jansson

Legitimerad barnmorska

Telefon

Hundratals relaterade artiklar, podcaster och mer väntar på dig i Preggers-appen.

Ladda ner Preggers idag.

10k recensioner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner