Sen avnavling: Varför det är värt att vänta

När det kommer till förlossningen och de olika besluten som måste fattas finns det många faktorer att överväga. Ett sådant beslut är timingen för avnavlingen, vilket innebär att klippa av navelsträngen efter att barnet har fötts. Att förstå vad sen avnavling innebär, navelsträngens funktion efter födseln samt att ha koll på eventuell akutvård efter födseln kan vara till hjälp för att fatta ett informerat beslut. Läs vidare för att ta reda på mer om dessa viktiga ämnen.

Jenny Jansson

Lästid: 3 m

Verifierad av Jenny Jansson

Legitimerad barnmorska

Sen avnavling: Varför det är värt att väntaFoto: Preggers

Vad innebär avnavling?

Avnavling är den process där navelsträngen klipps eller knyts av efter att barnet har fötts. Traditionellt sett har avnavlingen skett snabbt efter födseln, men på senare tid har det blivit allt vanligare att använda en metod som kallas för sen avnavling. Vid sen avnavling väntar man några minuter innan navelsträngen klipps av, vilket ger tid för överföring av blod och näringsämnen från moderkakan till barnet.

Navelsträngen är en livlinje mellan moderkakan och fostret under graviditeten. Den förser fostret med syre och näringsämnen som behövs för dess tillväxt och utveckling. Efter födseln fortsätter navelsträngen att ha en viktig funktion under de första minuterna. Genom sen avnavling kan barnet dra nytta av den extra mängden blod och järn som överförs från moderkakan.

Något att fundera på innan födseln och kanske skriva i förlossningsbrevet?

Som gravid kan det vara bra att göra en del förberedelser och funderingar inför födseln. En av dessa funderingar kan vara när och huruvida man vill genomföra sen avnavling. Att skriva ner sina tankar och önskemål i förlossningsbrevet kan vara ett sätt att kommunicera dina preferenser. Tänk på att det är viktigt att diskutera dina önskemål med din läkare eller barnmorska för att vara medveten om eventuella medicinska faktorer som kan påverka beslutet.

Sen avnavling efter en kejsarsnitt

Även efter en kejsarfödsel kan sen avnavling vara ett alternativ. Det kan finnas specifika omständigheter där sen avnavling är möjligt och fördelaktigt även vid kejsarsnitt. Det är viktigt att ha en öppen dialog med din vårdgivare för att avgöra om detta är ett genomförbart alternativ för dig och ditt barn.

Om barnet behöver akutvård efter födseln

I vissa fall kan barnet behöva akutvård direkt efter födseln, vilket kan påverka timingen för avnavlingen. Om barnet behöver omedelbar medicinsk vård kan det vara nödvändigt att klippa av navelsträngen tidigare än vid sen avnavling. Det är viktigt att lita på och följa de medicinska rekommendationer som ges av vårdteamet för att säkerställa bästa möjliga vård för barnet.

Att förstå sen avnavling och göra informerade val

Att fatta beslut om avnavling är en personlig fråga som bör baseras på noggrann övervägning och information. Genom att förstå konceptet sen avnavling, navelsträngens funktion efter födseln, att skriva ner dina preferenser och att vara medveten om eventuella medicinska faktorer, kan du vara mer förberedd och delaktig i beslutsprocessen kring avnavlingen. Kom ihåg att prata med din barnmorska för att få ytterligare vägledning och råd som är specifikt anpassade efter din situation och ditt barns behov.

Jenny Jansson

Verifierad av Jenny Jansson

Legitimerad barnmorska

Telefon

Hundratals relaterade artiklar, podcaster och mer väntar på dig i Preggers-appen.

Ladda ner Preggers idag.

10k recensioner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Mer från Preggers

Läs populära och relevanta artiklar.