Att föda utan rädsla

I samarbete med Föda Utan Rädsla

Du som kvinna är skapt för att föda, det finns redan färdigprogrammerat i din kropp! Däremot finns det känslor, som stress och rädsla, som kan hindra denna förmåga från att komma fram. Kunskap om hur kroppen reagerar under en förlossning gör att du kan känna dig mer förberedd och även hjälpa din kropp att på ett bättre sätt få tillgång till den inneboende förmågan som du redan har.

Lästid: 3 m

Att föda utan rädsla

Genom tusentals år av evolution har människan utvecklat och förfinat förmågan att föda fram sina barn. Sättet vi föder på är därför det säkraste för både moder och barn. Dock ser inte våra levnadsvillkor ut på samma sätt som tidigare vilket gör att kroppen kan misstolka våra signaler. Många känner rädsla och oro inför och under sin förlossning vilket kroppen tolkar som att det finns en yttre fara. Detta gör att förlossningsförloppet stoppas upp vilket historiskt har varit en överlevnadsmekanism eftersom vi inte ska föda våra barn om vi är i en farlig situation.

Evolutionärt är det därför meningen att vi ska föda när vi känner oss trygga. Därför är det inte heller någon slump att det hormon som styr hela värkarbetet är Oxytocin, kroppens trygghetshormon. Hormonet oxytocin utsöndras bland annat genom vila, beröring, massage och känslan av att känna sig förstådd och bekräftad. Detta gör att även en eventuell stödperson får en central roll under förlossningsarbetet. Att få rätt stöd har i forskningen visat sig vara den enskilt viktigaste faktorn för att påverka förlossningen positivt, både gällande det medicinska utfallet och upplevelsen.

Enkelt uttryckt handlar förlossningen om att istället för att följa med i den automatiska och normala reaktionen som kan uppstå i mötet med smärta, där du spänner sig, andas mycket och känner kaos, våga göra precis motsatsen. Att under värken bli tung i kroppen, andas mjukt och stanna kvar. Genom att använda sig av kroppsspråket för trygghet, släpps känslan fram som i sin tur öppnar upp den inneboende förmågan och kroppen tillåter födandet att ske.

FÖDA UTAN RÄDSLA (FUR)

Föda utan rädsla-metoden är en modern profylaxmetod som handlar om hur det är möjligt att föda i trygghet och att med hjälp av fysiologin aktivera kroppens fantastiska inneboende förmåga att föda. Metoden grundar sig på fördjupad kunskap om andningsfysiologi, stressfysiologi, lugn och ro-systemet samt den vetenskapliga evidens som finns kring betydelsen av stöd. Istället för att lära sig en teknik som du måste träna på använder konceptet sig av den fysiologi som redan finns i kroppen och hur man kan plockar fram den. Metoden blir därför enkel att använda samtidigt som den är extremt kraftfull och effektiv Unikt med FUR-metoden är även att den även lärs ut till sjukvården för att du ska få det stödet du behöver hela vägen.

Just nu får du som Preggers-användare 10% rabatt på Föda utan rädslas profylaxkurs! Ange koden “PREGGERS” vid bokning. Läs mer och boka här!

Preggers

Skriven av Preggers

Telefon

Hundratals relaterade artiklar, podcaster och mer väntar på dig i Preggers-appen.

Ladda ner Preggers idag.

10k recensioner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Mer från Preggers

Läs populära och relevanta artiklar.