Fakta om dioxiner och PCB

Dioxiner och PCB är organiska miljöföroreningar som under lång tid fått stor spridning i vår miljö. Dessa giftiga ämnen kan vara skadliga för fostret under graviditeten, spädbarn som ammas kan få dem i sig via modersmjölken. Här kan du läsa mer om dioxiner och PCB.

Sara Ask

Lästid: 3 m

Verifierad av Sara Ask

Legitimerad dietist

Fakta om dioxiner och PCBFoto: Preggers

PCB och dioxiner kan lagras i miljön och i människors kroppsfett under mycket lång tid på grund av sin fettlöslighet samt att ämnena är mycket svåra att bryta ner. Det är därför dioxiner och PCB finns kvar i vissa livsmedel trots att utsläpp och användning varit starkt begränsad och i vissa fall förbjuden sedan 70-talet. Ämnenas egenskaper gör att halterna ökar ju högre upp i näringskedjorna man kommer. Rovfiskar från förorenade områden är ett exempel, dessa arter har bland de högsta halterna.

Begränsa ditt intag

Vi människor får i oss mest dioxiner och PCB via maten. Riskerna beror i första hand på hur mycket man får i sig av ämnena. Under foster- och spädbarnsperioden är känsligheten för dioxiner och PCB som störst eftersom ämnena förs över via moderkakan och modersmjölken. Nationella och internationella expertgrupper är trots detta eniga om att amningens positiva effekter överväger riskerna.

Även större barn har ett relativt högre intag av dioxiner och PCB från mat än vuxna. Det beror på att barn äter mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. För barn, ungdomar och kvinnor som vill bli gravida i framtiden är det särskilt viktigt att begränsa intaget. Dessa grupper bör till exempel inte äta fisk med höga halter oftare än två till tre gånger om året.

Fisk att ha koll på

Ämnena finns framför allt i feta animaliska livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter. Särskilt höga halter finns i vildfångad lax, öring och strömming eller sill från hela Östersjön, från Skånes sydkust till norra Bottenviken inklusive älvarna. De finns även i vildfångad lax, öring och sik från Vänern och Vättern samt röding från Vättern.

Fakta om dioxiner och PCB

Dioxiner är ett samlingsnamn för polyklorerade dibenzo-p-dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibenzofuraner (PCDF). PCB är en förkortning för polyklorerade bifenyler.

Dioxiner bildas bland annat under förbränningsprocesser, till exempel vid sopförbränning. PCB är industrikemikalier som använts inom många områden på grund av sin värmetålighet och isolerande förmåga.

Livsmedelsverket har följt halterna av PCB och dioxiner i bröstmjölk från svenska förstföderskor sedan 1990-talet. Resultaten visar att halterna sjönk med omkring 6 procent per år under perioden 1996 till 2016. I jämförelse med de halter som uppmättes i modersmjölk på 70-talet har halterna sjunkit till ungefär en tiondel.

Foster och spädbarn är extra känsliga eftersom ämnena utvecklas och lagras i kroppen under hela livet. Höga halter av dioxiner och PCB under fosterstadiet och nyföddhetsperioden kan påverka spermiekvaliteten vid vuxen ålder. De kan även påverka nivåerna av sköldkörtelhormoner och tandemaljen. Ämnena misstänks också kunna påverka hjärnans utveckling, immunförsvaret samt i vissa fall orsaka cancer.

Sara Ask

Verifierad av Sara Ask

Legitimerad dietist

Telefon

Hundratals relaterade artiklar, podcaster och mer väntar på dig i Preggers-appen.

Ladda ner Preggers idag.

10k recensioner

Mer från Preggers

Läs populära och relevanta artiklar.