Medforælder

Det kan faktisk føles lidt svært helt at udtrykke sine følelser og uro for sin gravide partner.

Måske fordi man ikke helt selv ved noget, og måske ønsker man heller ikke at vise bekymring. Men det er trods alt en følelsesladet periode for jer begge – så tal og find løsninger på eventuel uro.

Et fødselsforberedende kursus kan være en god start på jeres fælles forberedelser. Kontakt jeres kommune, læge eller jordemoder for mere information.