Fertilitet

Å ville og kunne bli gravid er ikke alltid det samme. Fertilitet betyr evne til å forplante seg. Det er mye som spiller inn for at det skal fungere, for eksempel alder og levevaner. Her akn du lese om alle faktorer som påvirker fertiliteten, og hva du kan gjøre for å hjelpe den på veien.

Fertilitet
Phone

Download Preggers and keep track of your pregnancy and your baby’s progress.

Download the app today.

10k reviews
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned