Barns helse og utvikling

Hvordan dere har de i hverdagen spiller en stor rolle for det lille barnets helse og utvikling. Forholdene under et barns oppvekst har stor betydning for både den psykiske og fysiske helsen. Her kan du lese om hva som påvirker små barns helse og utvikling, og hvordan dette avspeiler seg i løpet av hele livet.

Barns helse og utvikling
Phone

Download Preggers and keep track of your pregnancy and your baby’s progress.

Download the app today.

10k reviews
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned