Hva er Vena Cava-syndrom?

Mot slutten av svangerskapet kan noen gravide føle seg svimle om de ligger på ryggen. Dette kommer av at tyngden fra livmoren trykker på et stort kar som heter vena cava inferior. Svimmelhetsfølelse kan oppstå, men pleier å gå raskt over om man legger seg på venstre side.

Ingela Ågren

1 min lest

Gransket av Ingela Ågren

Certified midwife

Hva er Vena Cava-syndrom?
Bilde: Preggers

Vena cava inferior løper på høyre side av ryggraden og transporterer blod tilbake til hjertet. I slutten av svangerskapet kan den voksende livmoren utgjøre et trykk mot venen om den gravide ligger på ryggen. Trykket kan bli så stort at blodets flyt til hjertet reduseres såpass at det gir opphav til et blodtrykksfall. De vanligste symptomene er kvalme, svimmelhetsfølelse og svetting. Pulsen pleier også å stige ettersom kroppen prøver å kompensere for blodtrykksfallet. Ved å legge seg på venstre side avlastes trykket på vena cava, og blodtrykket pleier raskt å gå tilbake til det normale og svimmelhetsfølelsen opphører.

Om den gravide har problemer med vena cava-syndromet kan det føles bedre å unngå å ligge på ryggen og i stedet velge sideleie.

Ingela Ågren

Gransket av Ingela Ågren

Certified midwife