Mammans utveckling

Snart kan du släppa rädslan för missfall, efter utgången av den här veckan har risken minskat betydligt.

Om du inte redan gjort det kanske du vill berätta för familj och vänner, eller så väntar du lite till, valet är ditt. Du börjar troligen känna dig piggare och förhoppningsvis har illamåendet försvunnit. Om du har övervägt att göra fosterdiagnostik, där man kan se genetiska avvikelser, börjar tiden för detta närma sig. Det finns olika varianter av fosterdiagnostik men de vanligaste är KUB (Kombinerat Ultraljud och Biokemiskt prov) eller NIPT (Non-Invasive Prenatal Test). Du kan göra dessa undersökningar på MVC eller privat.

KUB erbjuds i vissa kommuner utan kostnad, medan NIPT fortfarande är kostnadsbelagt och endast finns tillgängligt i vissa kommuner. Om du dock är över 35 år och har fått ett KUB-resultat på risk högre än 1/200 erbjuder vissa detta kostnadsfritt. Test för fosterdiagnostik innefattar dels blodprov, dels ultraljud och görs för att undersöka sannolikheten för en eventuell kromosomavvikelse hos fostret. Vad gäller fosterdiagnostik är det viktigt att du noga tänker igenom varför du vill göra detta och vad konsekvenserna skulle bli beroende på utfallet. Diskutera frågan med din eventuella partner och med din barnmorska innan du fattar beslut.