De ontwikkeling van de moeder

Je zult snel in staat zijn om de aanhoudende angst voor een miskraam los te laten.

Tegen het einde van de week zal het risico aanzienlijk zijn gedaald. Als je het nieuws niet met vrienden en familie hebt gedeeld, is dit misschien het moment om dat te doen, of je kunt ervoor kiezen om nog een tijdje te wachten. De keuze is aan jou. Je begint waarschijnlijk weer een beter humeur te krijgen en bent nu veel vrolijker. Als je eerder hebt overwogen om prenatale tests uit te voeren om genetische afwijkingen op te sporen, dan is dit misschien het moment om daarmee door te gaan. Er zijn verschillende soorten prenatale onderzoeken, maar de meest voorkomende is de NIPT (niet-invasieve prenatale test). Ook heb je de combinatietest, vlokkentest en vruchtwaterpunctie.

De NIPT- en combinatietest krijg je in de meeste gevallen alleen vergoed als er een medische indicatie voor is. Een verwijzing met medische indicatie voor aanvullende screening kan worden voorgeschreven door je huisarts, verloskundige of medisch specialist. Is er geen sprake van een medische indicatie maar wil je de NIPT-test toch laten uitvoeren? Dan wordt dit meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering. Kijk dus ook goed naar wat jouw zorgverzekering vergoed. Je zou eventueel nog een aanvullende zorgverzekering kunnen afsluiten.

Prenataal onderzoek bestaat uit een aantal bloedonderzoeken en een echo en wordt uitgevoerd om de kans op een mogelijke chromosoomafwijking bij de foetus te onderzoeken. Wat de prenatale testen betreft, is het belangrijk dat je goed nadenkt over de reden waarom je dit wilt doen en wat de waarschijnlijke gevolgen zijn, afhankelijk van de uitkomst. Bespreek het met je partner en verloskundige voordat je beslissingen neemt.

Meer van Preggers

Lees populaire en relevante artikelen voor je zwangerschapsweek.