Mødre udvikling

Snart kan du give slip på angsten for abort. Efter udgangen af denne uge har risikoen mindsket betydeligt.

Hvis du ikke allerede har gjort det, vil du måske nu fortælle din familie og venner om graviditeten, eller du vil måske vente lidt, valget er dit. Formodentlig begynder du nu at føle dig mere frisk og forhåbentlig har du ikke mere kvalme. Måske har du modtaget tilbud om forskellige undersøgelser. Overvej nøje, hvilke du vil have foretaget og hvilke konsekvenser det kan have, hvis du afstår. Risikoen for at føde et barn med Downs syndrom stiger med den gravides alder. Er du over 35 år, er det rutine på danske hospitaler at foretage yderligere undersøgelser. Det kan gøres enten ved at foretage en moderkageprøve i uge 11 til 12 eller en fostervandsprøve i 15. – 16. graviditetsuge. Kontakt din læge eller hospital for yderligere information.

Mere fra Preggers

Læs populære og relevante artikler til din graviditetsuge.