Height: 42 cmWeight: 1800 g

Barnets utvikling

Hjernen min utvikles nå i veldig fart, og jeg kan bearbeide informasjon, spore lys og oppfatte signaler gjennom alle sansene mine.

Allerede før jeg treffer mamma vet jeg hvem hun er. Jeg kan kjenne henne igjen etter fødselen, på stemmen og på lukten, som jeg allerede nå fornemmer fra inne i magen. Det er mest mamma jeg hører, men alle som prater mye med meg husker jeg. Så jeg oppmuntrer snakke- og sangstunder med andre som kommer til å være en viktig del av livet mitt. Det er gøy å bli bedre kjent med hverandre allerede nå!