Postpartumdepression/förlossningsdepression

Det är vanligt att få en depression i samband med barnafödande, ungefär var tionde kvinna drabbas efter graviditet och förlossning. Den som är medförälder eller adoptivförälder kan också få en depression i samband med barnafödande.

Ingela Ågren

2 min read

Granskad av Ingela Ågren

Legitimerad barnmorska

Postpartumdepression/förlossningsdepression
Foto: Sydney Sims on Unsplash

Till skillnad från baby blues är en depression mer ihållande och du är nedstämd dagligen under minst två veckors tid. Oftast startar depressionen inom de första tre månaderna efter barnets födsel, men kan uppkomma när som helst det första året efter förlossningen.

Symtomen på en depression kan exempelvis vara: Nedstämdhet, ingen lust att göra sådant som vanligtvis känns kul, hopplöshet, skuldkänslor, ångest, oro, sömnproblem, inte orka ta hand om barnet, tankar om att skada sig själv eller barnet, samt känslor av att vara värdelös.

Om du tidigare har haft depression finns det en ökad risk för att få en postpartumdepression. Det kan också vara lättare att drabbas av en depression efter förlossningen om graviditeten och/eller förlossningen varit svår, du saknar stöd av partner eller annan närstående, om barnet är svårmatat, sover dåligt eller skriker mycket, om du inte ville ha barn från början eller om du tvivlar på din förmåga att kunna ta hand om barnet.

Ju tidigare du söker vård desto fortare kan du få hjälp att må bättre. Vid tidig diagnos är förutsättningarna bättre för att snabbare bli frisk. Hjälp går att söka på en vårdcentral, barnmorskemottagning eller BVC. På BVC fyller alla som fött i ett formulär sex till åtta veckor efter förlossningen som heter EPDS, Edinburgh postnatal depression scale. Formuläret innehåller frågor om ens mående och syftar till att upptäcka depression hos nyblivna föräldrar. Efter att enkäten är ifylld samtalar du med din BVC-sjuksköterska kring dina svar. Det kan vara ett bra tillfälle att våga ta upp om du känner att du inte mår bra.

Som medförälder är det också vanligt att drabbas av en depression efter att du har fått barn. Du har rätt att få hjälp av vårdcentralen eller BVC om du inte mår bra. När barnet är 3-5 månader blir den som är medförälder erbjuden ett enskilt besök på BVC. Vid det tillfället pratar ni om föräldraskapet och hur du mår.

Behandlingen av en depression brukar innefatta samtalsterapi, med exempelvis en sjuksköterska eller en psykolog, och ibland läkemedel. De flesta depressioner går över inom sex månader, men det kan också ta längre tid.

Ingela Ågren

Granskad av Ingela Ågren

Legitimerad barnmorska