Rädsla inför förlossningen

Att känna rädsla är en naturlig del av livet, att vara rädd för smärta likaså. Men förlossningssmärta kan också kännas som en positiv kraft, en motor som driver kroppen och får dig att fokusera på uppgiften.

Lästid: 4 m

Rädsla inför förlossningenFoto: Alexandra Gorn on Unsplash

Ja, det gör ont att föda barn. Steg ett är alltså att du måste acceptera att detta är en del av processen. Men födandets smärta är också något mycket speciellt och i grunden positivt. Du står på tröskeln till något stort och samtidigt helt okänt, så det är inte ett dugg konstigt om du är orolig. Du vet att det kommer att göra ont men du har samtidigt inte en aning om hur det kommer att kännas, vilken sorts smärta det egentligen handlar om och hur det ska gå. Under graviditeten kan oron för att något ska hända barnet under förlossningen också bli stark. Detta är en naturlig beskyddarinstinkt, den väcks till liv för att förbereda dig på ditt kommande moderskap. Tänk på att barn är utrustade med otroliga resurser för att klara påfrestningarna under en förlossning och att allvarliga komplikationer är ovanliga.

En annan naturlig oro eller rädsla är att du själv ska tappa kontrollen eller att något ska hända dig. Det är stora perspektiv som öppnas upp när du inser att du snart kommer att vara behövd av en liten människa, så det är helt rätt att du känner att du måste finnas där. Att känna rädsla inför förlossningen är alltså både vanligt och naturligt. Lär dig att handskas med rädslan och förstå vad den handlar om, så att den inte växer okontrollerat och tar över din upplevelse. Genom att förstå och acceptera din rädsla undviker du att den övergår i panik, som i sin tur utlöser stress som försämrar dina förutsättningar.

Träna i förväg på att möta olika rädslor genom att kroppsligt göra tvärtom mot din första, instinktiva impuls. I stället för att spänna dig och andas snabbt och ljudligt, slappna av och andas mjukt, lugnt och ljudlöst. Om du har övat på tekniken kommer du att ha stor nytta av den under värkarbetet. Hjärnan kopplar på detta sätt om, rädslan minskar och du kan fokusera på nytt. Betrakta smärtan som ett verktyg, en kraft som är till för att driva på dig genom förlossningen. Försök acceptera smärtan som ett fenomen som hör ihop med belöningen – ditt barn! Ett tips kan vara att delta i en profylaxkurs som förberedelse inför förlossningen, det kan göra såväl dig som din partner betydligt lugnare och bättre förberedda inför födelsen av ert barn.

Om du delar upp smärtan i biologisk smärta och känslomässig smärta får du en större förståelse för vad som är vad, då kan du också förbereda dig bättre. Visualisera smärtan som en 60 sekunders period, då förstår du att den är begränsad och inte oändlig. Mellan varje värk kommer vila, i början lång och i slutet kort, men värken har alltid en början och ett slut, hur stark den än är. Insikten kan hjälpa dig. Den biologiska smärtan består av smärtreceptorer och nerver i kroppen som förmedlar smärtan till hjärnan. Den känslomässiga smärtan är mycket individuell. Hur vi mår känslomässigt påverkar vår smärtupplevelse i hög grad. Om du har benägenhet för depression och ångest blir smärtupplevelsen starkare. Likaså om du känner bristande tillit. Om du däremot känner dig lugn och trygg och litar på din omgivning hanterar du smärtan bättre. Lyckas du tänka ”det gör ont, men det är inte farligt, jag blir inte rädd” blir smärtan hanterbar. Förlossningssmärta är inte som smärta i andra situationer, den är inte ett hot.

Om du behöver hjälp med smärtlindring under förlossningen är du i din fulla rätt och det är aldrig ett nederlag. Prata med din barnmorska så får du hjälp att förbereda dig. Våga sedan lita på personalens kompetens under själva förlossningen. Kom ihåg att födandets smärta är en meningsfull och naturlig smärta, som hjälper dig att samla kraft, fokusera och prestera.

Preggers

Skriven av Preggers

Telefon

Hundratals relaterade artiklar, podcaster och mer väntar på dig i Preggers-appen.

Ladda ner Preggers idag.

10k recensioner

Mer från Preggers

Läs populära och relevanta artiklar.