Tvillingtransfusjonssyndrom: svar på vanlige spørsmål

Hva er tvillingtransfusjon? Hvor vanlig er det? Er det farlig? Og kan det behandles? Her svarer vi på de vanligste spørsmålene om den uvanlige komplikasjonen, som kan ramme eneggede tvillinger.

Jenny Jansson

Lesetid: 2 m

Verifisert av Jenny Jansson

Autorisert jordmor

Tvillingtransfusjonssyndrom: svar på vanlige spørsmålBilde: Preggers

Hva er tvillingtransfusjonssyndrom?

Tvillingtransfusjonssyndrom (TTTS) kan ramme eneggede tvillnger som deler morkake, når de ligger i magen. Kort forklart innebærer det at barnas blodomløp har en forbindelse med hverandre og at ett av barna får blod fra den andre. Det resulterer i at det ene barnet får for mye blod og det andre for lite. Tvillingtransfusjon kan oppstå når som helst under svangerskapet, men det skjer som oftest i svangerskapsuke 16–25.

Er tvillingtransfusjonssyndrom farlig?

Ja, begge barna kan bli svært syke eller dø ved tvillingtranfusjonssyndrom. Det barnet som får for lite blod kan rammes av oksygenmangel, og den som får for mye kan rammes av hjertesvikt - og begge disse tilstandene innebærer i sin tur en risiko for hjerneskader. Risikoen reduseres om man oppdager komplikasjonen tidlig og setter inn rask behandling. Man må derfor gå på tette kontroller gjennom hele svangerskapet når man er gravid med tvillinger som deler morkake.

Kan man behandle tvillingtransfusjonssyndrom?

Ja, i noen tilfeller kan man stoppe blodstrømmen mellom barna gjennom å brenne blodåreforbindelsene med laser. Behandlingen gjøres med kikhullsoperasjon og innebærer vanligvis ingen risiko for den gravide kvinnen, men den gir heller ingen garanti for at barna overlever og fødes friske.

Hvor vanlig er tvillingtransfusjonssyndrom?

Tvillingtransfusjonssyndrom er en uvanlig komplikasjon, som rammer omtrent 10-15 % av alle eneggede tvillinger som deler morkake. Omtrent 25-40 % av alle tvillinger er eneggede tvillinger, og av disse deler omtrent to tredjedeler morkake.

Hvordan oppdager man tvillingtransfusjonssyndrom?

Tvillingtransfusjonssyndrom oppdages som oftest ved en ultralydundersøkelse, etter en bedømmelse av mengden fostervann samt barnas tilvekst, urinblærer og blodsirkulasjon. Det barnet som får for lite blod vokser ofte saktere og slutter å tisse, noe som resulterer i mindre fostervann. Det barnet som får for mye blod tisser i sin tur mer og har derfor mer fostervann.

Jenny Jansson

Verifisert av Jenny Jansson

Autorisert jordmor

Telefon

Hundrevis av relaterte artikler, podcaster og mer venter på deg i Preggers-appen.

Last ned Preggers i dag.

10k anmeldelser