Menn kan også deppe

Pappa- og partnerrollen har endret seg i vår tid, og mange menn opplever den store omstillingen i livet som ganske vanskelig.

2 min lest

Menn kan også deppe
Bilde: Preggers

Depresjon i forbindelse med svangerskap er faktisk like vanlig hos menn som hos kvinner. Nybakte fedre eller partnere kan få en fødselskrise, akkurat som mødre kan. Forskning viser at menn som tidligere har vært deprimert eller mobbet som barn kan være spesielt sårbare. Det gjelder også de som har hatt et dårlig forhold til sin egen far. Omtrent ti prosent av kvinnene og mennene rammes av depressive reaksjoner under svangerskapet. Utroskap, misbruk og mishandling kan være tegn på psykisk sykdom som hører sammen med svangerskapet.

Men det kan også komme av at mange menn, fedre og partnere, er betydelig mer involvert i svangerskapet og fødselen enn før i tiden. De kan derfor oppleve like stor bekymring for omstillingen og ansvaret som den gravide kvinnen ofte gjør. Akkurat som den kommende moren kan den kommende faren eller partneren føle stort press og oppleve en følelse av avmakt. Moren kan som oftest forklare en depressiv oppførsel med at svangerskap og amming er slitsomt og vanskelig. Men som far eller partner opplever du det kanskje vanskeligere å finne “legitime” grunner til ditt humør, og det kan føles komplisert å forklare for andre.

En fødselsdepresjon kan komme av at faren engasjerer seg og tilbringer mye tid med det nyfødte barnet. Den sterke nære relasjonen til det lille individet kan paradoksalt nok utløse stress, nedstemthet og noen ganger depresjon. Snakk med en jordmor om du opplever vanskelige følelser, det er normalt, selv om det er slitsomt.

Preggers

Gransket av Preggers